Рецензенти видання


Бріцин Віктор Михайлович — доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Інститут мовознавства НАН України)

 

Вербенєц Мая-Богуміла — кандидат філологічних наук (Республіка Польща)

 

Винницький Василь Михайлович — доктор філологічних наук (м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

 

Голобородько Костянтин Юрійович — доктор філологічних наук, професор (м. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

 

Джонг Йонгджу — кандидат філологічних наук (Південна Корея)

 

Маленко Олена Олегівна — доктор філологічних наук, професор (м. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

 

Мамич Мирослава Володимирівна — доктор філологічних наук, доцент (м. Одеса, Національний університет “Одеська юридична академія”)

 

Мусієнко Валентина Павлівна — доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Київський національний лінгвістичний університет)

 

Смущинська Ірина Вікторівна — доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

  

Стишов Олександр Анатолійович — доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка)