Редакційна колегія

головний редактор

ШЕВЧЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА

 

Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Професор Шевченко Л.І. – заступник Голови Українського комітету славістів; член стилістичної комісії при Міжнародному комітеті славістів; радник президента Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, голова бюро лінгвістичної експертизи Українського національного комітету Міжнародної торгової палати та ін.

Упродовж 1982-1984 рр. викладала українську та російську мови в університеті «Париж – VІІІ – Венсенн».

У 2002 р. захистила докторську дисертацію «Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія».

Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 р. за цикл наукових праць «Сучасна українська лексикографія».

Співпрацює з Міжнародними науковими організаціями Республіки Македонія, Польщі, Південної Кореї, Російської Федерації та ін. (Македонська Академія наук і мистецтв, Університет ім. св. Кирила і Мефодія, Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова та ін.).

Автор понад 200 наукових праць.

Наукові інтереси: теорія, філософія, історія літературної мови, слов’янське мовознавство, термінознавство, функціональна стилістика, медіалінгвістика, юрислінгвістика, лексикографія.

відповідальний секретар

ДЕРГАЧ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

 

Кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Лінгвостилістика онімів сучасних українських медійних текстів».

Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 р. за цикл наукових праць «Медіалінгвістика в актуальних парадигмах сучасного філологічного знання».

Автор понад 70 наукових праць.

Наукові інтереси: теорія, філософія мови, функціональна стилістика, медіалінгвістика, лексикографія, історія українського мовознавства.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

БАЦЕВИЧ ФЛОРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

 

Доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри загального мовознавства філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

У 1995 році захистив докторську дисертаціюРосійське дієслово у функціонально-ономасіологічному аспекті вивчення”.

Автор близько 300 наукових праць.

Наукові інтереси: загальне мовознавство, філософія мови, комунікативна лінгвістика, лінгвістична прагматика.

БРАЦКІ АРТУР

 

Доктор габілітований гуманітарних наук (м. Гданськ, Польща)

 

У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора габілітованого гуманітарних наук на тему «Суржик. Історія і теперішність».

Автор близько 100 наукових праць.

Наукові інтереси: соціолінгвістика, міжмовні інтерференції у сфері слов’янських мов, слов’янська фольклористика (порівняльні аспекти), етнолінгвістика, слов’янські літературні паралелі з особливим урахуванням романтичної літератури польсько-українського пограниччя.

ГНАТЮК ЛІДІЯ ПАВЛІВНА

 

Доктор філологічних наук, професор; професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

У 1993–94 рр. як стипендіат Міжнародної стипендії ім. Й.Г. Гердера Фонду А. Тьопфера (Німеччина) вдосконалювала знання німецької мови і слухала мовознавчі курси у Віденському університеті (Австрія). Викладала українську мову в Кільському університеті (Німеччина, 1996), мовознавчі курси у Віденському університеті (Австрія, 1998, 1999, 2000).

У 2011 р. захистила докторську дисертацію «Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції».

Автор близько 100 наукових праць.

Наукові інтереси: історія української мови, історія української літературної мови, сучасна українська літературна мова, порівняльно-історичне мовознавство, когнітивна лінгвістика.

ГРИЦЕНКО ПАВЛО ЮХИМОВИЧ

 

Доктор філологічних наук, професор; Директор Інституту української мови НАН України, завідувач відділу діалектології Інституту української мови НАН України.

 

Член міжнародних комісій Загальнослов’янського лінгвістичного атласу, етнолінгвістики, слов’янської діалектології при Міжнародному комітеті славістів, член українського комітету славістів.

У 1991 році захистив докторську дисертацію.

Автор публікацій з українського і слов’янського мовознавства.

Наукові інтереси: українська діалектна мова, проблеми взаємодії діалектів і літературної мови, відношень між слов’янськими діалектними мовами.

ДЕЛЬ ҐАУДІО САЛЬВАТОРЕ

 

Доктор філософії (PhD) (Італія)

 

У 1994 р. закінчив Неаполітанський університет «l’Orientale», отримав диплом з іноземних мов та літератур (еквівалент кваліфікації магістра філології). Основні предмети: англістика та русистика. Неосновні предмети: германістика.

У 1994 р. отримав сертифікат «Усний перекладач» (англійська-італійська мови) в Сіднеї (Австралія).

У 2008 р. отримав ступінь доктора філософії. Дисертаційна праця присвячена питанням україністики.

У 2014 р. отримав загальну національну габілітацію (Abilitazione scientifica nazionale) на звання «асоційованого професора» з славістики (Італія).

Учасник програми DAAD (німецький академічний обмін досвідом) департаменту славістики університету Ольденбурга (2015).  

Наукові інтересислов'янське та романське мовознавство, соціолінгвістика, контрастивна лінгвістика, українська та італійська діалектологія, українська мова в діаспорі та ін.

ЄРМОЛЕНКО СВІТЛАНА ЯКІВНА

 

Член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор; завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України

 

Професор Єрмоленко С.Я. - член міжнародної комісії з розвитку слов'янських літературних мов, член редакційної колегії енциклопедії “Українська мова”, відповідальний редактор наукового видання “Культура слова”.

У 1984 р. захистила докторську дисертацію “Стилістичний компонент у семантиці синтаксичних одиниць”.

У 1999 р. у рамках міжнародного проекту “Najnowsze dzieje języków slowiańskich (м. Ополе, Польща) керувала українською групою, написанням колективної монографії “Українська мова 1945-1995 рр.”.

Наукові інтереси: лінгвостилістика, стилістика слов'янських мов, синтаксис, теорія літературної мови, лінгвофольклористика, культура мови, українознавство, славістика.

КАРАНФІЛОВСКІ МАКСИМ

 

Доктор філологічних наук, професор (м. Скоп'є, Македонія)

 

Директор Міжнародного семінару з македонської мови, літератури та культури в Університеті Святих Кирила і Мефодія (1994-1996, 2001-2005, 2009-2013; м. Скоп'є, Македонія).

Почесний професор Московського державного університету імені М.В. Ломоносова.

Наукові інтереси: славістика, русистика, македонська мова, македонська література, македонська культура.

КОВАЛЕВСЬКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

 

Доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри української мови філологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова.

 

У 2002 році захистила докторську дисертацію на тему «Моделювання емпатії в сучасній українській мові».

Автор понад 120 наукових праць.

Наукові інтереси: мовний і мовленнєвий вплив, сугестивна лінгвістика, нейролінгвістичне програмування.

КУДРЯВЦЕВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА

 

Доктор філологічних наук, професор

 

Професор Кудрявцева Л.О. - Президент Української асоціації викладачів російської мови та літератури (УАПРЯЛ); член Президії Міжнародної асоціації викладачів російської мови та літератури; головний редактор наукового видання "Русистика" та ін.

У 1992 р. захистила докторську дисертацію "Моделювання динаміки словникового складу (на матеріалі лексичних новацій російської мови)".

Відзначена Подякою ректора МДУ ім. М. В. Ломоносова “За большой вклад в исследование, преподавание и распространение русского языка”. Нагороджена Почесним дипломом Міжнародної ради російських співвітчизників «За вклад в мировую науку». Відзначена Орденом «Дружбы народов» РФ, Дипломом Міжнародної літературної премії імені Великого князя Юрія Долгорукого «За большой вклад в сохранение и развитие русского языка в Украине».

Наукові інтереси: динаміка лексичної семантики, особливості мови ЗМІ, мова міста.

ЛИСИЧЕНКО ЛІДІЯ АНДРІЇВНА

 

Доктор філологічних наук, професор; професор кафедри української мови Українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

 

Упродовж тривалого часу професор Лисиченко Л.А. була деканом філологічного факультету, завідувачем кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

 

У 1978 р. захистила докторську дисертацію "Семантична структура слова в українській мові".

Професор Лисиченко Л.А. - головний редактор наукового фахового видання "Лінгвістичні дослідження".

Наукові інтереси: лексикологія, семасіологія, когнітивна лінгвістика, загальне мовознавство, діалектологія.

ЛУЦЕНКО ОКСАНА ІВАНІВНА

 

Кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Лінгвостилістика української прози 60-90-х років ХХ ст. (на матеріалі творчості В.Дрозда, Р. Іваничука, В. Шевчука)».

Наукові інтереси: функціональна стилістика, діалектологія, лексикографія.

ПІВТОРАК ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ

 

Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, доктор філологічних наук, професор; завідувач відділу загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України

 

Академік Півторак Г.П. - засновник і голова Української асоціації білорусистів, заступник голови Міжнародної асоціації білорусистів. Лауреат Премії ім. І. Я. Франка НАН України (1995), Премії президентів академій наук України, Білорусі та Молдови (2003), Премії ім. О. О. Потебні НАН України (2010).

У 1989 р. захистив докторську дисертацію "Формування і діалектна диференціація східнослов'янського етномовного ареалу до ХІІІ ст. (історико-фонетичний нарис)".

Автор понад 250 наукових праць.

Наукові інтереси: історія та діалектологія східнослов’янських мов, етногенез східних слов’ян.

ПРАДІД ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ

 

Академік академії наук вищої школи України, доктор філологічних наук, професор

 

У 1997 р. захистив докторську дисертацію "Проблеми фразеологічної ідеографії (на матеріалі української і російської мов)".

Автор близько 200 наукових праць.

Наукові інтереси: юрислінгвістика, мовна політика, фразеологія.

  РАДИШЕВСЬКИЙ РОСТИСЛАВ ПЕТРОВИЧ

 

Член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Професор Радишевський Р.П. - директор Міжнародної школи україністики, провідний науковий співробітник відділу давньої української літератури Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, заступник директора Науково-дослідного інституту слов'янознавства і компаративістики Бердянського державного педагогічного університету.

У 1996 р. захистив докторську дисертацію "Польськомовна українська поезія кінця XVI-початку XVIII ст.".

Автор понад 200 наукових праць.

Наукові інтереси: славістика, полоністика, україністика, слов'янські мови та літератури.

РОСОВЕЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ

 

Доктор філологічних наук, професор; професор кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Член Міжнародного товариства дослідження фольклорної нарації.

У 2004 р. захистив докторську дисертацію "Фольклорно-літературні взаємозв'язки. Генетичний аспект".

Автор близько 200 наукових праць, виданих в Україні, Білорусії, Росії, Польщі, США, Узбекистані, Естонії.

Наукові інтересиукраїнський і російський фольклор, давня російська та українська літератури, шевченкознавство, агіологія, бібліїстика, компаративістика та інтертекстуальні студії, текстологія, поетика, “точні” методи в дослідження фольклору і літератури, історична лексикологія і стилістика української літературної мови, культурологічні аспекти історії менеджмента у східних слов'ян.

СИЗОНОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

 

Кандидат філологічних наук; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію «Лінгвопрагматичний потенціал медичної термінології в українських ЗМІ».

Лауреат премії "Кращий освітянин-2015".

Наукові інтереси: функціональна стилістика, медіалінгвістика, лексикографія, методика викладання української мови.

 

 

СОЛГАНИК ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ (1932-2016)

 

Доктор філологічних наук, професор (Росія).

 

Професор Солганик Г.Я. - дійсний член Міжнародної академії інформатизації, член Спілки журналістів Росії.

У 1977 р. захистив докторську дисертацію.

Наукові інтереси: функціональна стилістика, медіалінгвістика, практична стилістика, культура мови.

ФАЛОВСКІ АДАМ

 

Доктор габілітований, професор; завідувач кафедри україністики Інституту східнослов'янської філології Ягеллонського університету (м. Краків, Польща)

 

Професор Фаловскі А. - член комісії з мовознавства Польської академії наук, член комісії зі слов'янознавства Польської академії наук, член Міжнародної асоціації україністів та ін.

Наукові інтереси: україністика, русистика, історія мови, лексикологія, лексикографія, етимологія, етнолінгвістика.

ШУЛІНОВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА

 

Кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Словесна поетика Лесі Українки (поетизація семантики кольору)».

Наукові інтереси: функціональна стилістика, політична лінгвістика, стилістична жанрологія, ідіостилістика.