Про збірник наукових праць

Рік заснування: 2000

Тематика: висвітлення теоретичної та прикладної аспектології мовознавства

Реферативні бази даних: Видання представлено в національній реферативній базі даних НБУ ім. В.І. Вернадського "Україніка наукова" (Україна, 2013), в Міжнародних науковометричних базах "Index Copernicus" (Польща, 2017) "ERIH Plus" (Норвегія, 2017), Research Bib (Японія, 2015), РІНЦ (Росія, 2014).

ISSN: 2311-2697 (Print), 2523-4870 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5755 від 15.01.2002 р.

Фахова реєстрація: Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р., № 1021.

Спеціальність ДАК: філологічні науки

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, англійська, російська

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

У збірнику наукових праць аналізуються актуальні, перспективні, дискусійні питання сучасної лінгвістики в її множинних дослідницьких парадигмах. Видання розраховано на фахівців у галузях філології, філософії, культурології, історії та інших соціогуманітарних дисциплін, а також науковців вищих навчальних закладів.

 

Видання платне. Фінансується коштом авторів статей.