Відповідно до міжнародних стандартів, публікації збірника проходять обов’язкове внутрішнє та зовнішнє (подвійне "сліпе") рецензування з погляду актуальності, новизни, новаторської постановки проблем, чіткості формулювань дослідницьких завдань, логічності й обґрунтованості висновків. 

Кожен текст, поданий для публікації у збірнику, підлягає змістовій та формальній оцінці.

Стаття надсилається двом зовнішнім рецензентам, які аналізують текст на предмет актуальності та новизни дослідження, самостійності авторських спостережень, мовного оформлення та відповідності загальним вимогам збірника.

Рецензії є конфіденційними та відповідають нормам етичної політики видання.

Рецензенти не можуть використовувати результати дослідження, представлені в статті для публікації.

Рецензенти можуть запропонувати:

- рекомендувати до друку;

- рекомендувати до друку (після доопрацювання);

- відмовити в рекомендації друку.

Остаточне рішення щодо рекомендації до друку приймається головним редактором видання.