Етична політика видання

Збірник наукових праць дотримується всіх етичних норм і правил, а також тих, що регламентовані діючим законодавством.

 

Редакторська політика видання базується на принципах Комітету з етики наукових публікацій відносно рівності всіх статей і авторів для головного редактора, редколегії та рецензентів; конфіденційності у процесі внутрішнього та зовнішнього рецензування; оригінальності пропонованого матеріалу та плагіату.

 

Автори несуть повну відповідальність за подані до редколегії тексти статей, що повинні бути належним чином оформлені, містити актуальність і новизну дослідження; не повинні бути вже десь надрукованими; не мають повторювати вже опубліковані праці (без належного оформлення покликання, що кваліфікується як плагіат).

 

За порушення вимог редакційної колегії матеріал до друку не приймається.

 

Імена рецензентів можуть бути оприлюднені лише в електронній формі, але не раніше, ніж буде надруковано паперову версію видання.

 

Рецензенти не можуть використовувати результати досліджень, представлені в розглянутих ними статтях.