Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика (2017). Випуск 35.    С. 7-18.


Шевченко Лариса Іванівна

 

МОДЕРНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ


Анотація. Статтю присвячено визначенню понять "сучасна лінгвістика", "модерна лінгвістика", "неолінгвістика" у мовознавстві. Сформульовано тезу про суспільний і пізнавальний статус нових галузей лінгвістики, їх перспективу в інтелектуальній діяльності людини. Закцентовано увагу на інтегральній природі модерних напрямків лінгвістики, запропоновано аналіз тенденцій розвитку  нових напрямків лінгвістичної науки у провідних університетах світу та в діяльності  Міжнародного комітету славістів.

 

Ключові слова: модерна лінгвістика, неолінгвістика, медіалінгвістика, юрислінгвістика, структурно-функціональна парадигма, когнітивно-комунікативна парадигма, інтегральне знання.

 

Інформація про автора: Шевченко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net.