Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика (2017). Випуск 35.    С. 19-34.


шулінова лариса василівна

 

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ  У  МЕДІЙНИХ  ТЕКСТАХ  ЖАНРУ  ІНТЕРВ’Ю  З ПОЛІТИКАМИ. СТАТТЯ 1


Анотація. У статті розглянуто сучасні інтерв’ю з українськими політиками з погляду наявності прецедентних інтертекстів та їх функцій. Визначено основні групи прецедентних феноменів: прецедентні тексти та прецедентні ситуації, які проаналізовано більш детально, прецедентні імена, прецедентні вислови.

 

Ключові слова: інтертекстуальність, інтертекст, прецедентний текст, політичний текст, інтерв'ю, вплив, переконання.

 

Інформація про автора: Шулінова Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адреса: shulinova.lesja@gmail.com.