Випуск 35


МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА

В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ


Шевченко Л. І.
Модерні напрямки сучасної лінгвістики: функціональний контекст     [c. 7-18]

Шулінова Л. В.
Інтертекстуальність  у  медійних  текстах  жанру  інтерв’ю  з політиками. Стаття 1 [c. 19-34]

Дергач Д. В.
Стилістичний ресурс креолізації в сучасних мас-медіа [c. 35-43]

Левко О. В.
Маніпулятивні  прийоми  в  українському  релігійному медіадискурсі [c. 44-55]

Сизонов Д. Ю.
Функціонально-стилістична парадигма медійної  фразеології [c. 56-69]

Плясун О. М.
Категорія  “імідж”  у  сучасній  гуманітаристиці:  проблема та її наукові дискурси    [c. 70-87]


Дергач дмитро валерійович

Стилістичний ресурс креолізації в сучасних мас-медіа [с. 35-43] (англійською мовою)

Анотація. У статті аналізується стилістичний ресурс креолізації в сучасних мас-медіа. Розглядаються підходи до фахової інтерпретації явища в парадигмі комунікативної лінгвістики, функціональної стилістики. Беруться до уваги інтра- й екстралінгвальні фактори, що актуалізують засоби креолізації в сучасній мас-медійній комунікації. Розрізняються часткова та асоціативна креолізації, що визначають домінанту вербальних / невербальних компонентів у медіатекстах. Визначається функціональний потенціал засобів креолізації мови модерних ЗМІ, орієнтованої на інформування, аналітику та вплив на мовну свідомість масової аудиторії.

 

Ключові слова: креолізація, стиль масової інформації, стилістичний ресурс, смислове навантаження.

 

Інформація про автора: Дергач Дмитро Валерійович – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адреса: dimyla_philolog@ukr.net.


Левко олександр вадимович

Маніпулятивні  прийоми  в  українському  релігійному медіадискурсі     [с. 44-55]

Анотація. У статті досліджено засоби мовленнєвого впливу в українському релігійному медіадискурсі, здійснено аналіз маніпулятивних  прийомів у медійних текстах міжконфесійної тематики, визначено тенденційність висвітлення міжцерковних відносин у релігійних ЗМІ. Встановлено, що маніпулятивні стратегії самопрезентації та дискредитації опонентів реалізуються завдяки прийомам навішування ярликів, підміни понять, вживання емоційно навантажених ідеологічних міфологем, політично заангажованих гасел і закликів

 

Ключові слова: релігійний медіадискурс, маніпулятивні стратегії, навішування ярликів, ідеологічні міфологеми, міжконфесійний діалог.

 

Інформація про автора: Левко Олександр Вадимович – кандидат філологічних наук; доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адреса: alexaristos@gmail.com.


сизонов дмитро юрійович

Функціонально-стилістична парадигма медійної  фразеології [с. 56-69]

Анотація. У статті проаналізовані стилістичні параметри та критерії медійної фразеології з увагою до їх функціонального потенціалу в різних видах комунікації. Розглядається медійний фразеологізм як особливий вербальний маркер сучасного соціуму та визначаються критерії наукового аналізу фразеологізма в мас-медіа.

 

Ключові слова: медійний фразеологізм, мова ЗМІ, медіалінгвістичний аналіз, стилістика української літературної мови.

 

Інформація про автора: Сизонов Дмитро Юрійович – кандидат філологічних наук; доцент кафедри стилістики та мовної комункації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адреса: dm_sizonov@ukr.net.


плясун ольга миколаївна

Категорія  “імідж”  у  сучасній  гуманітаристиці:  проблема та її наукові дискурси [с. 70-87]

Анотація. У статті виділено та проаналізовано основні напрямки іміджевих досліджень у гуманітарних та суспільствознавчих дисциплінах. Розглянуто особливості інтерпретації категорії "імідж" у різних галузях модерної науки. Дослідницьку увагу звернено на визначення сучасних тенденцій розвитку лінгвоіміджелогії – актуального та перспективного напрямку світової неолінгвістики.

 

Ключові слова: категорія "імідж", іміджмейкінг, мовні механізми конструювання іміджу, лінгвоіміджелогія.

 

Інформація про автора: Плясун Ольга Миколаївна – аспірант кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адреса: olga_2511@ukr.net.


АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД

НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ


злотник-шагіна ольга олександрівна

Лінгвостилістичні  особливості  полемічних  текстів  Іпатія Потія та Івана Вишенського в науковій інтерпретації І. Франка [с. 88-98]

Анотація. У статті досліджуються лінгвостилістичні особливості полемічних текстів Іпатія Потія та Івана Вишенського в науковій інтерпретації І. Франка. Аналізується формування письменниками полемічного стилю в українській літературі.

 

Ключові слова: ідіостиль, полемічний стиль літератури, Іпатій Потій, Іван Вишенський, Іван Франко, бароко.

 

Інформація про автора: Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук; асистент кафедри української та російської мов як іноземних; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

Електронна адреса: ozlotnik@bigmir.net.


свищ наталя михайлівна

Фольклорні  формули  українських  весільних  пісенних текстів [с. 99-135]

Анотація. У статті розглянуто проблему функціонування формульних висловів у мові українського весілля, а також указано на їхні індоєвропейські паралелі, визначено ритуально-міфологічне тло їхньої появи і подальшої ретрансляції в пам’яті виконавців народних пісень.

 

Ключові слова: українська мова, мова фольклору, формула, весілля, пісня, обряд 

 

Інформація про автора: Свищ Наталя Михайлівна — вчений секретар Ізмаїльського державного гуманітарного університету; викладач кафедри української мови і літератури; факультет української філології та соцівльних наук; Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

 

Електронна адреса: svish.natalya@ukr.net.